TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 14 grudnia 2017

Spółka z o.o. - umorzenie udziałów

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną, która jest najczęściej wybierana przez przedsiębiorców jako podstawa działalności. W tej spółce istnieje możliwość zbycia udziałów spółki pod warunkiem, że podczas zawierania umowy zostały zawarte w niej odpowiednie zapisy. W przypadku, gdy umowa spółki nie przewiduje takiej możliwości to wspólnicy mogą dodać zapisy  za pomocą uchwały powziętej większością głosów zgromadzenia wspólników.

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdziemy informacje o tym, że istnieją trzy sposoby zbycia udziałów spółki:
  • dobrowolne;
  • przymusowe;
  • warunkowe;
Umorzenie udziałów spółki związane jest ze zmniejszeniem kapitału zakładowego.


Przeczytaj również:
Tradycyjna forma rejestracji spółki z o.o.