TELEFON: 124 42 02 61

środa, 11 lipca 2018

Nieodpłatne usługi wspólnika na rzecz spółki

Wspólnicy bardzo często świadczą nieodpłatne usługi na rzecz spółki uznając je za swój obowiązek Tymczasem przy tego typu usługach należy zachować niezwykłą ostrożność, ponieważ mogą one stanowić świadczenia, którego otrzymanie będzie skutkowało dla spółki powstaniem przychodu, a wraz z tym z koniecznością zapłaty podatku.

Nieodpłatne świadczenie to każda korzyść majątkowa niezwiązana z poniesieniem jakichkolwiek wydatków po stronie podmiotu, który korzyść przyjmuje.

Wspólnik może świadczyć na rzecz spółki 3 kategorie usług:

- usługi związane z pełniona przez niego funkcją,
- usługi wspierające działalność spółki np. udostępnienie lokalu na miejsce prowadzenia działalności,
- usługi świadczone na rzecz spółki z wykorzystaniem fachowej wiedzy wspólnika.

Zakres usługi, które wspólnik może świadczyć nieodpłatnie jest dosyć szeroki. Ważne jest jednak, że usługi które świadczy wspólnik na podstawie obowiązku nałożonego na niego w umowie nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia na rzecz spółki, ponieważ zapłatą za nie jest udział w zysku, tak zwana dywidenda.

środa, 4 lipca 2018

Działalność nierejestrowana

Od końca kwietnia bieżącego roku przedsiębiorcy, którzy osiągają niewielkie dochody mogą poprowadzić swoją działalność bez rejestracji w CEIDG i to całkiem legalnie! Możliwość taką zakłada nowa ustawa tak zwana Konstytucja Biznesu.

Działalność nierejestrowana to działalność prowadzona przez osobę fizyczna zarejestrowana w CEIDG. Podmiot taki może funkcjonować pod warunkiem, że przychód osiągany przez tą osobę wynosi nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia, a osoba fizyczna przez ostatnich 5 lat nie wykonywała działalności gospodarczej.

Bardzo istotne jest, że w tym przypadku brany pod uwagę jest przychód a nie dochód tak więc koszty uzyskania przychodu nie będą odgrywały tutaj żadnej roli.

Mimo braku obowiązku rejestracji w CEIDG przedsiębiorca zawsze może zdecydować się na wpisanie swojej działalności do rejestru. W przypadku przekroczenia limitu przychodu osoba fizyczna ma 7 dni na złożenie wniosku do CEIDG.