kontakt: kontakt.rejestracjaspolki@gmail.com

środa, 8 maja 2019

Błędny paragon fiskalny - czy można go anulować?

W każdej działalności gospodarczej wystąpić może sytuacja, w wyniku której wystawiony dokument wymagać będzie dokonania korekty. Ewidencjonowanie operacji gospodarczych stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy, który sprzedaje dany towar lub usługę. Każdorazowa transakcja odnotowana musi zostać poprzez księgę, a także przez kasę fiskalną.

W wyniku odnotowania zdarzenia elektronicznie przedsiębiorca otrzymuje zwrotnie paragon, który stanowi bardzo istotny dokument. Wszystkie przychody wpisane są bowiem w Księgę Przychodów i Rozchodów w formie sporządzonych raportów okresowych. Problem związany z kasami fiskalnymi dotyczy głównie tego, że raz zatwierdzoną operację i gotową do wydruku nie da się cofnąć z menu. 

Przepisy utworzyły jednak rozwiązanie tej kwestii. Podatnik zobowiązany będzie prowadzić dwa rodzaje ewidencji - zwrotów i reklamacji oraz oczywistych omyłek. Nowelizacja ustaw i przepisów wprowadziła modyfikacje, które miały rozwiązać błędy na paragonach fiskalnych. Działania w tym przypadku mają na celu skorygowanie sprzedaży, która została zatwierdzona w pamięci urządzenia. Aby dokonać anulowania z kasy fiskalnej, do ewidencji dodawany jest specjalny wpis zawierający informację o wartości brutto oraz podatku, który został odprowadzony z błędnie wystawionego podatku.

poniedziałek, 8 kwietnia 2019

Czy przekazanie zysku na kapitał rezerwowy podlega opodatkowaniu?

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w protokole zatwierdzającym sprawozdanie finansowe mogą podjąć uchwałę o wyłączeniu zysku z podziału i pozostawieniu go w działalności gospodarczej. Skutki podatkowe pojawiają się w momencie, gdy podjęte zostaną decyzję co do przeznaczenia na daną kwestię czy inwestycję kapitału przedsiębiorstwa. Obowiązek opłacenia należności podatkowej pojawia się w momencie przekazania zysku na kapitał zakładowy, podczas gdy na zapasowy taka konieczność nie występuje. Sytuacja tak wystąpiła ze względu, że według ustawy zasoby rezerwowe nie stanowią dochodu i nie biorą udziału w bezpośrednim zysku. Nawet w sytuacji, gdy wspólnicy zdecydują o późniejszym przekazaniu tych środków na inne kapitały czy fundusze rezerwowe, to wciąż podatek nie powstanie. Jedyną sytuacją, kiedy zaistnieje obowiązek uiszczenia zryczałtowanego podatku od dochodu, to właśnie przekazując zasobu rezerwowego na zakładowy. A jak w przypadku wypłacanego funduszu spółki? Kwestią sporną jest właśnie także zysk, który przeznaczony ma zostać do podziału pomiędzy poszczególne osoby w przedsiębiorstwie. Kwota wypłacana między wspólników powinna zostać jasno określona w uchwale wspólników, jednak nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o kwoty przekazane na rezerwę w poprzednich latach.