TELEFON: 124 42 02 61

piątek, 24 lutego 2017

Prawo gospodarcze – publiczne oraz prywatne


Prawo gospodarcze określa normy odnoszące się do działalności gospodarczej.

PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
Prawo gospodarcze publiczne określa funkcje państwa w gospodarce, swobodę działalności gospodarczej, regulujące obrót gospodarczy w wymiarze stosunków między państwem a przedsiębiorcami (tzw. administracyjne prawo gospodarcze). Ten rodzaj prawa gospodarczego informuje o możliwościach interwencji prawa oraz państwa w gospodarkę.
Zasady:
  • wolność gospodarcza;
  • własność prywatna;


PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE
Prawo gospodarcze prywatne reguluje stosunki między przedsiębiorcami albo między przedsiębiorcami i konsumentem. Przepisy prywatnego prawa gospodarczego określają m.in.: ustrój i organizację przedsiębiorców (typy i funkcjonowanie spółek), czynności handlowe (w tym zawieranie umów, rodzaje umów, formy czynności prawnych) oraz prawo papierów wartościowych.

Skorzystaj z ulg podatkowych!

piątek, 17 lutego 2017

Zdolność prawna

Zdolność prawna zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym.  Nie można jej się zrzec, pozbawić ani ograniczyć.

Zdolność prawną posiadają:
  • osoby fizyczne;
  • jednostki organizacyjne będące osobami prawnymi;
  • jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, ale które posiadają zdolność prawną nadaną przez przepisy szczególne;

Utrata zdolności prawnej

OSOBA FIZYCZNA
Utrata zdolności prawnej przez osobę fizyczną następuje z chwilą jej śmierci albo uznania jej za zmarłą.


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Jednostki organizacyjne tracą zdolność prawną z chwilą wykreślenia z odpowiedniego rejestru lub zakończenia likwidacji.