TELEFON: 124 42 02 61

wtorek, 20 września 2016

Dlaczego wybrać jednoosobową działalność gospodarczą?

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia firmy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpływa na to przede wszystkim niewielki kapitał zakładowy oraz możliwość jej szybkiej i prostej rejestracji za pomocą Internetu.
Niestety podmiot ten wymaga prowadzenia księgowości pełnej, co wiąże się z dodatkowymi, sporymi kosztami łączącymi się z usługami biur księgowych, gdyż prowadzenie ksiąg rachunkowych zmusza przedsiębiorców do skorzystania z usług specjalistów.
Niedoceniany wariant stanowi jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to idealne rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w wielkim świecie biznesu. Rejestracja takiego podmiotu trwa zaledwie kilka dni i jest całkowicie niepłatna. Zasadnicze korzyści ujawniają się jednak dopiero po rozpoczęciu działalności. Tak więc jednoosobowa działalność osobowa zobowiązana jest do gromadzenia akt i dokumentów na podstawie księgowości uproszczonej, tak więc wszelkie rozliczenia przedsiębiorca może wykonywać samodzielnie.
Dodatkowo został upoważniony również do wyboru optymalnej dla siebie formy opodatkowania.

piątek, 2 września 2016

Komplementariusz, a komandytariusz


Decydując się na założenie firmy w postaci spółki komandytowej, warto zdać sobie sprawę z tego jak wygląda odpowiedzialność wspólników za zobowiązania przez nią zaciągane.
Przede wszystkim wspólników sp. komandytowej dzielimy na komplementariuszy i komandytariuszy. 1. Komplementariusz to wspólnik aktywny. Prowadzi on sprawy spółki, a także reprezentuje ją na zewnątrz. Niestety wiąże się to z nieograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, a więc ryzykuje on swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest jednak subsydiarna, co oznacza, że majątek wspólnika przejmowany jest dopiero wówczas gdy egzekucja z majątku spółki jest bezskuteczna. 2. Komandytariusz to wspólnik bierny. W przeciwieństwie do komplementariusza nie podejmuje on decyzji odnośnie funkcjonowania spółki, a także nie pełni funkcji reprezentacyjnej.
Ustawodawca ograniczył tym samym jego odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.
Bardzo ważne jest, że ten sam wspólnik nie może jednocześnie pełnić obu tych funkcji. Sprawdź także czym jest kapitał zakładowy.