TELEFON: 124 42 02 61

środa, 18 stycznia 2017

Spółka akcyjna

Spośród wszystkich spółek, spółka akcyjna jest jedną z bardziej skomplikowanych form prowadzenia działalności gospodarczej. Działa ona na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Jest to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną, czyli jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa. Nie zalecana jest dla przedsiębiorców, którzy dopiero co zaczynają prowadzić swoją firmę. Ta forma jest właściwa dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Spółka nie ma określonego celu, w którym musi zostać założona. Może to być np. cel charytatywny. Warunek jest jeden, że działalność musi być zgodna z prawem.

W Polsce jest to spółka kapitałowa, w której został zgromadzony przez wspólników kapitał akcyjny pokryty gotówką lub aportami, dzielący się na akcje o równej wartości nominalnej.

AKCJA - postawa nabycia praw wspólnika - akcjonariusza, może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy lub też podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Konieczna w tej spółce jest obecność statutu w formie aktu notarialnego. Z chwilą wpisu jej do rejestru handlowego nabywa osobowość prawną, czyli odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Władze spółki akcyjnej:
- zgromadzenie wspólników - najwyższy z organów spółki akcyjnej, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością spółki
- zarząd - powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy
- rada nadzorcza wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy,
- komisja rewizyjna -organ kontrolny.

Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wysokość kapitału 
Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.


środa, 11 stycznia 2017

Dlaczego spółka partnerska jest dobra dla wolnych zawodów?

Sprawdź, jak można wyłączyć wspólnika ze spółki.

Spółka partnerska jest szczególnym rodzajem spółki, przeznaczonym tylko dla przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak lekarz, architekt czy biegły rewident księgowy. Oczywiście nie jest to jedyna forma dla przedstawicieli właśnie tych zawodów. Często wiele pośród tych osób decyduje się na założenie spółki z o.o. lub spółki jawnej – dlaczego? Czasem trudno to wytłumaczyć, a szczególnie gdy istnieje tak doskonała forma jak spółka partnerska.

Dlaczego warto wybrać akurat spółkę partnerską? Oto kilka powodów:
- spółka partnerska to spółka osobowa,
- ogranicza odpowiedzialność za błędy partnerów,
- wspólnicy mogą skorzystać z liniowego opodatkowania,
- w spółce nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, do czasu przekroczenia limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- do założenia spółki partnerskiej nie wymaga się sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego,
- koszty założenia są mniejsze niż w innych spółkach,
- w spółce nie występuje podwójne opodatkowanie.