TELEFON: 124 42 02 61

piątek, 18 maja 2018

Obowiązki wspólnika w spółce z o.o.

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą liczyć się z tym, że udziały w spółce to nie tylko szereg praw, ale także obowiązki którym musza sprostać.
Do najważniejszych z nich należą:
- obowiązek wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego, może być to gotówka bądź wkład niepieniężnych w postaci aportu,
- obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,
- obowiązek dokonywania dopłat,
- obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki.

Należy pamiętać , że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać obarczeni dodatkowymi opłatami, jednak ich źródłem może być wyłącznie umowa spółki. Do nałożenia większych obowiązków podatkowych nie wystarczy nawet jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, gdy w umowie spółki będzie brakowało odpowiednich zapisów. 

piątek, 11 maja 2018

Czy spółka musi mieć pieczątkę?

Podczas dokonywania niektórych formalności przedsiębiorca proszony jest o użycie pieczątki firmowej. Sytuacja ta może mieć miejsce między innymi podczas wystawiania i odbierania faktury, czy też składania deklaracji.

Czy jednak spółka musi dysponować swoją pieczęcią?
W polskim prawie nie znajdziemy przepisów, które nakażą nam posiadanie pieczątki. Przepisy wskazują nam jednak, jakie dane powinniśmy stosować do oznaczania przedsiębiorstwa, są to:
-firma,
-numer NIP,
-adres i siedziba spółki.

Za posługiwanie się nieprawidłową ilością danych grozi karą grzywny w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Informacje odnośnie używania pieczątki odnajdziemy jednak w niektórych aktach normatywnych, które określają wzory dokumentów, druków i formularzy składanych organom administracji publicznej.

Jeżeli zdecydujemy się na wyrobienie pieczątki powinniśmy zamieścić na niej następujące informacje:
- pełna nazwa firmy przedsiębiorcy,
- numer NIP,
- numer REGON,
- dane adresowe siedziby,
- numer telefonu komórkowego,
- adres e-mail.

Mimo iż nie ma prawnego nakazu założenia pieczęci firmowej, tak jednak jej posiadanie może znacznie usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorcy i przyspieszyć wykonywanie wielu spraw w urzędach czy też bankach.