TELEFON: 124 42 02 61

środa, 16 listopada 2016

Spółki z przesuniętym rokiem obrotowym

Gotowe spółki to bardzo ciekawa alternatywa dla samodzielnej rejestracji spółki. Oferta takich przedsiębiorstw jest bardzo duża. Można w niej znaleźć spółki ze stażem, czyste spółki, spółki z VAT/VAT UE oraz spółki z przesuniętym rokiem obrotowym.

Rok obrotowy to czas obejmujący 12 następujących po sobie miesięcy (najczęściej pokrywający się z rokiem kalendarzowym). Służy głównie celom sprawozdawczym oraz rachunkowym. Przedsiębiorstwa mają możliwość samodzielnego określenia czasu, jaki będzie obejmował okres obrachunkowy, co wynika z możliwości dopasowania polityki rachunkowości do specyfiki firmy.

Przesunięcie okresu obrachunkowego ma dla niektórych firm duże znaczenie. Dzięki temu mogą one lepiej rozplanować swoje finanse lub skorzystać z pewnych przywilejów np. połączenia ksiąg rachunkowych za dwa okresy. Dlatego też zakup spółki o takich cechach, może być jeszcze bardziej korzystny.

środa, 9 listopada 2016

Jednoosobowa spółka z o.o.

Częstą formą działalności wybieraną przez przedsiębiorców jest jednoosobowa spółka z o.o.. Nie ma tutaj limitu, dla jakich spółek przeznaczony jest ten rodzaj działalności. Wykorzystują ją zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i międzynarodowe firmy. Dają one możliwość oddzielenia ryzyka, które niesie za sobą prowadzenie własnej działalności od podmiotu zaangażowanego w nią kapitałowo i nią zarządzającego.

Tak, tak racja - koszty poniesione w związku z założeniem i funkcjonowaniem spółki są duże. Jednak dużą i znaczącą zaletą jest ograniczenie ryzyka gospodarczego.

Jeden wspólnik w sposób nieograniczony kontroluje sprawy spółki, lecz nie ponosi odpowiedzialności własnym majątkiem za jej zobowiązania. Ryzyko jego ogranicza się tylko do tego, co wniósł do spółki. Korzyścią prowadzenia tej spółki jest istniejąca możliwość sprzedaży udziałów w spółce, a to daje szybkie wyjście z inwestycji. Jedyny wspólnik nie może zapomnieć, że to jak kształtują się jego relacje ze spółką podlega rygorom. Zgodnie z tym, że spółka jednoosobowa należy do spółek kapitałowych, to wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Kodeks Spółek Jednoosobowych dopuszcza, aby jedyny wspólnik, który jest osobą fizyczną, był także członkiem jednoosobowego zarządu, a także, aby wykonywał czynności związane ze zgromadzeniem wspólników. Oświadczenie woli jedynego wspólnika wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku wystąpienia sytuacji, że będzie on świadczył usługi na rzecz spółki, z tytułu, których będzie miał otrzymać wynagrodzenie, to wtedy musi to być potwierdzone pisemną umową. Tak samo, jeśli wspólnik udzieli pożyczki spółce i odwrotnie, to wszystko musi zostać potwierdzone na piśmie.

SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA W PIGUŁCE:
- właścicielem jest jedna osoba, która może zatrudniać pracowników,
- brak wymaganego kapitału zakładowego,
- niskie koszty rejestracji i prowadzenia firmy,
- wysokość zarobków nie warunkuje wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- spółka ta ma duże szanse na otrzymanie dotacji unijnych oraz dofinansowania z Urzędu Pracy.