TELEFON: 124 42 02 61

poniedziałek, 24 października 2016

Połączenie spółek

Połączenie spółek handlowych to kolejna alternatywa dla przedsiębiorców. Przepisy dotyczące tego procesu, są szczegółowo regulowane Kodeksem Spółek Handlowych. Proces ten może odbywać się w dwóch formach:

- INKORPORACJI, czyli połączeniu dwóch podmiotów gospodarczych poprzez przeniesienie całego majątku jednej spółki do drugiej. Czas, w którym się tego dokonuje, jest jednocześnie momentem powstania nowego podmiotu. Podczas tego procesu, po podwyższeniu kapitału zakładowego i wykreśleniu jednej z spółek z rejestru, zaczyna działać firma postała z połączenia w formie przejęcia. Ten sposób jest zarezerwowany dla spółek kapitałowych.

- FUZJI, czyli kolejnego sposobu połączenia się spółek handlowych, polegającego na przeniesieniu majątku obu firm na rzecz nowej. Istniejące do tej pory podmioty zostają wykreślone z rejestru, natomiast nowa spółka zostaje wpisana do KRS. Forma ta jest dostępna zarówno dla spółek kapitałowych, jak i osobowych.

poniedziałek, 17 października 2016

Opodatkowanie spółki z o.o.

Jak każde przedsiębiorstwo, prowadzące czynną aktywność gospodarczą, również spółka z o.o. zobowiązana jest do odprowadzania podatków. W przeciwieństwie do przedsiębiorców fizycznych oraz spółek posiadających zdolność prawną, nie odprowadza podatku PIT (od osób fizycznych), lecz podatek CIT (od osób prawnych). Wiąże się to z odmiennymi obowiązkami podatkowymi oraz metodami rozliczania.

Spółka z o.o. jako osoba prawna odprowadza podatek CIT. Na rozliczenie się z tego tytułu przedsiębiorca ma czas do końca marca następnego roku, po okresie za który się rozlicza. Podatnicy PIT mają znacznie wydłużony czas, bo aż do końca kwietnia. Spółka z o.o. nie również możliwości wyboru formy opodatkowania. Obowiązkowo musi stosować skalę liniową wynoszącą 19% podstawy wymiaru.