TELEFON: 124 42 02 61

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wady i zalety spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna nie należy do popularnych form prawnych przedsiębiorstw. Stanowi jednak dogodną formę do prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego z roku na rok na polskim rynku zaczyna funkcjonować coraz więcej firm w takiej formie prawnej.

Spółka komandytowo-akcyjna ma wiele cech, które stanowią niewątpliwe zalety, nie pozostawiając jednak bez wad. Oto one - wady i zalety spółki komandytowo-akcyjnej.

Do zalet prowadzenia spółki komandytowo-akcyjnej zalicza się:
 - ograniczenie odpowiedzialności wspólników, którzy są akcjonariuszami,
 - posiadanie osobowości prawnej, dającej możliwość nabywania w własnym imieniu praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań,
 - możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję akcji.

Do wad spółki komandytowo-akcyjnej zaliczyć można natomiast:
 - obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości,
 - podwójne opodatkowanie zysku,
 - obowiązek wniesienia kapitału w wysokości co najmniej 50 000 złotych.


czwartek, 18 sierpnia 2016

Spółka cywilna, a może spółka jawna?


Spółka cywilna jest dobrą formą ze względu na niskie koszty założenia. Zakładający ją przedsiębiorcy nie muszą ponosić opłat za rejestrację w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez KRS ani innych wydatków na aktualizację danych. To niewątpliwe zalety tej spółki.

Niestety forma ta ma też i wady. Jedną z nich jest - brak osobowości prawnej oraz podmiotowości prawnej. Powoduje to w pewnym sensie trudności przy ściąganiu czy zaciąganiu ich. Wynika z tego również niebezpieczeństwo rozpoczęcia działalności w formie spółki cywilnej z niewiarygodnymi osobami, które przysporzyć mogą wielu kłopotów (np. zaciągnąć zobowiązania).

Spółka jawna jest formą prawną przedsiębiorstw, szczegółowej regulowaną przepisami prawnymi. Powoduje to, że niejasności związane z ściąganiem zobowiązań czy ich zaciąganiem występują znacznie rzadziej. Spółka jawna posiada również podmiotowość prawną, pozwalającą jej prowadzić działalność pod własną firmą.

Niestety założenie i prowadzenie spółki jest znacznie bardziej kosztowniejsze. Na założenie spółki jawnej oprócz czasu i zaangażowania trzeba poświęcić również około 600 złotych. Opłatę tę można zmniejszyć, decydując się na założenie tej spółki za pośrednictwem Internetu. Rejestracja spółki jawnej s24 jest o około połowy tańsza, a także szybsza.